كارآموزي و پروژه

PDF
پرینت
آخرین به روز رسانی شنبه, 30 مرداد 1395 13:36
بازدید: 2514

پروژه و پایان نامه

 

فایل های مرتبط با پروژه ( پایان نامه ) - مقطع کارشناسی
عنوان دریافت نسخه
فلوچارت مراحل انجام درس پروژه - مقطع کارشناسی - رشته مهندسی کامپیوتر
دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی
لیست استادان درس پروژه کارشناسی - رشته مهندسی کامپیوتر - پردیس اسرار- سال ۹۵-۹۴
لیست استادان درس پروژه کارشناسی - رشته مهندسی کامپیوتر - پردیس رضوان- سال ۹۵-۹۴

 

 

فرم ها و فرایندهای پایان نامه - مقطع کارشناسی
عنوان دریافت نسخه
 صورت جلسه دفاع از پروژه کارشناسی (فرم نمره)
  فرم پیشنهاده پروژه

کارآموزی

 

فایل های مرتبط با  کار آموزی - مقطع کارشناسی
عنوان دریافت نسخه
فلوچارت مراحل انجام درس کارآموزی - مقطع کارشناسی

   

 

فرم ها و فرایندهای کارآموزی - کارشناسی
عنوان دریافت نسخه
 فرایند انجام کارآموزی گروه کامپیوتر             
 قوانین کارآموزی
 توضیحات لازم در مورد فرم های کارآموزی
 درخواست معرفی نامه جهت انجام کارآموزی (فرم الف )
 فرم تأیید شروع به کار کارآموز ( فرم ب )
 فرم خلاصه گزارش هفتگی پیشرفت کارآموزی ( فرم ج )
 فرم حضور و غیاب کارآموز در محل کارآموزی ( فرم د )
 فرم ارزیابی سرپرست کارآموز ( فرم ه )
 فرم گواهی پایان کارآموزی ( فرم و )
 فرم نمره کارآموزی
 دستوالعمل نحوه نگارش گزارش کارآموزی